Sediul nou din Calea Călărașilor 161

Institutul Mises

Actualizare: acest spațiu a fost închis în 2019.

Sediul Academiei Private și al Institutului Ludwig von Mises România se află, începând cu luna octombrie 2015, pe Calea Călărașilor nr. 161, et. 2, cam. 26, într-o clădire de birouri.

La parterul clădirii este Centrul Bioclinica, un laborator de analize medicale. Intrarea se face prin curtea clădirii. Ca reper, clădirea se află între Hala Traian si Universitatea Hyperion, chiar lângă Hotel Răzvan.

Pentru cei care vin cu mijloace de transport în comun, puteți ajunge la noi cu:
- autobuzul: 133 până la stația ”Hala Traian”
- tramvaiele: 40 și 56 până la stația ”Hala Traian” sau ”Universitatea Hyperion” sau tramvaiul 14 până la stația ”Hala Traian”
- troleibuzele: 70 și 79 până la stația ”Calea Călărașilor”.

Mai jos puteţi vedea câteva imagini cu noul sediu:

Scurtă prezentare


Institutul Mises din România apărut în 2001 ca împlinire şi mediu pentru diseminarea ideilor discutate la seminarul privat pe care Cristian Comănescu îl organiza încă de la începutul anilor 1990. Nucleul institutului rămâne până astăzi Seminarul Mises, condus în manieră socratică pentru descoperirea argumentelor ce ţin de teoria economică, aşa cum a fost aceasta schiţată şi parţial definitivată de giganţii Școlii austriece.

Din dorinţa de a obţine o viziune universală şi unitară a lumii, seminarul a avansat în timp spre elucidarea conexiunilor economiei cu alte domenii ale cunoaşterii, căutând mai ales afinităţile cu dreptul şi teologia, în tradiţia liberalismului clasic şi în cea patristică ortodoxă, toate având în comun persoana şi dialogul interpersonal.

Pe lângă seminarul condus de Cristian Comănescu există un seminar pentru cei care se axează pe consolidarea fundamentelor economice, denumit Cărţi mici, idei mari. În plus, Institutul Mises oferă cadrul pentru discutarea unor subiecte economice specializate de către cercetătorii care au sau sunt candidaţi la obţinerea titlului de doctor în economie.

Site-ul institutului a acumulat într-un timp relativ scurt un volum remarcabil de lucrări fundamentale ale Școlii austriece, de la broşuri şi articole până la tratate de peste o mie de pagini, precum Acţiunea umană, sau Moneda, creditul bancar şi ciclurile economice. Institutul Mises propune şi o serie de titluri tipărite în colecţia Praxeologie şi societate.

Pe lângă acestea, Institutul Mises oferă revista online Ordinea proprietăţii private, a cărei menire este de a găzdui în paginile sale analize - în spiritul libertăţii şi cumsecădeniei - ale problemelor cu care fiecare dintre noi ne confruntăm acasă, pe stradă, în „cetate”, la locul de muncă, în presă sau, în momentele de zăbavă, asupra vreunei cărţi.

Pentru scurte comentarii de ştiri sau pentru atenţionarea asupra unor subiecte interesante, punem la dispoziţia cititorilor noştri blogul institutului.

Scopuri şi atingerea lor


Institutul Ludwig von Mises – România se dedică studierii şi promovării paradigmei praxeologice, care se împleteşte în mod firesc cu etica proprietăţii private, sugerând un aranjament social care s-ar putea numi „liberalismul coerent”. În această „ordine a proprietăţii private” maniera etatistă de a face lucrurile este înlăturată din sfera sănătăţii, educaţiei, monedei, transporturilor, comerţului şi activităţilor economice în general, dar şi din domeniul protecţiei sau al justiţiei. Astfel, unei arhitecturi sociale defectuoase şi aflate într-o inerentă dinamică spre mai rău, i se substituie o structură armonioasă, mai puţin costisitoare şi robustă, bazată pe alegerea voluntară a firmelor şi instituţiilor concurente.

Dincolo de interesul comun pentru studiu, nu există poziţii şi puncte de vedere instituţionale (cum ar fi în cazul un partid politic), ci acestea rezultă natural din contribuţiile grupului de cercetători şi simpatizanţi afiliaţi institutului.

Perspectiva care se conturează asupra modului ideal de a soluţiona „problemele cetăţii” ar fi caracterizată de câteva trăsături:

În primul rând ghidarea permanentă după principii şi doar în plan secundar colaborarea pragmatică, dar lucidă şi fără compromis, în proiecte specifice de „policy”.

Este importantă cultivarea unei tradiţii austriece bogate şi vibrante, cu accentul pe formarea teoretică, pentru aşezarea unei temelii şi unui cadru al oricărui proiect ulterior de politică economică.

Direcţionarea discursului către societate în general şi nu către politicieni sau birocraţi.

Elita politică, inerent afectată de sindromul „cei mai răi ajung în frunte”, elimină din rândurile sale, prin concurenţă, pe cei mai puţin agresivi, astfel că un politician cu adevărat bun este un accident al istoriei. Statul nu va scădea de bună voie, ci ca rezultat al opoziţiei sistematice şi bine informate a societăţii pe care o impozitează. De aceea sunt preferabile cultivarea gânditorilor valoroşi şi dialogul principial cu opinia publică mai degrabă decât cu statul depersonalizant.

Susţinerea persoanelor care au sau promit capacitatea intelectuală, tăria de caracter şi „pasiunea pentru libertate” indispensabile pentru continuitatea şi coerenţa eforturilor depuse.

Astfel de oameni excepţionali călăuzesc studenţi, cercetători, simpatizanţi şi „simpli cetăţeni”. Avem tot interesul să le încurajăm împlinirea intelectuală şi să facem cunoscute roadele muncii lor, care ar rămâne la stadiul de proiect în absenţa unui minim sprijin material.

Finanţarea din surse exclusiv private.

Din motivele sugerate mai sus, Institutul Ludwig von Mises - România nu acceptă bani sau bunuri care să provină de la stat sau de la partide sau organizaţii politice.