Click pe imagine pentru dimensiune mai mare

Economia politică a monarhiei şi democraţiei şi ideea ordinii naturale

Hans-Hermann Hoppe

Suplimentând consideraţiile sale din Teoria Socialismului şi a Capitalismului, H.-H. Hoppe compară monarhia cu democraţia din perspectiva tragediei comunelor. Un monopol al exploatării aflat în proprietate privată este mai puţin dăunător, economic şi cultural, decât unul aflat în proprietatea comună a unor "gestionari" temporari. Însă monarhia naşte democraţie, deoarece principiul agresiunii instituţionalizate, înstructurat în cea dintâi, îşi găseşte o expresie mai competitivă în cea din urmă. Întrebarea dacă o ordine naturală, non-agresivă, îşi dă singură sens şi poartă în sine propria-i greutate asertivă, sau poate inspira şi înflori doar ca dimensiune politică a unei aristocraţii renăscute a spiritului, de această dată ca preoţie împărătească universalizată, într-o autentică monarho-anarhie aşezată sub Domnia Legii, rămâne momentan deschisă.

publicat în Articole · · Citeşte »

Elitele naturale, intelectualii şi statul

Hans-Hermann Hoppe

Ce le-a făcut alianţa stat – prostituţie intelectuală dreptului şi economiei noastre poate fi remediat numai de renaşterea elitelor naturale, favorizată de fărâmiţarea politică, explică profesorul Hoppe, cu prilejul unei chemări exemplare la finanţarea privată a cauzei bune. Dar scenariul său optimist este imaginabil până la capăt numai în contextul unui număr critic de vieţuitori consecvenţi ai moralităţii teandrice înrădăcinate Dumnezeului-om, care ne spune „...întru cât aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut (Mat. 25, 40)”. Ea singură dă sistematic sens şi raţionalitate rămânerii statornice de partea non-agresiunii şi a dialogului inter-personal generalizat, ca unice mijloace de ajungere la comuniune, prin contrast cu gnoza depersonalizantă a politicului dintotdeauna, după care „... mai de folos este nouă să moară un om pentru popor, decât să piară tot neamul” (Ioan 11, 50).

publicat în Articole · · Citeşte »

Cum sunt posibili banii discreţionari?

Hans-Hermann Hoppe Cum sunt posibili banii discreţionari? – sau Degenerarea banilor şi a creditului

O reafirmare a faimoasei teoreme rothbardiene a progresiei (Ce le-a făcut Statul banilor noştri?), ce permite totodată respingerea falselor alternative la moneda-marfă selectată natural si rezerva 100% în cazul depozitelor bancare - sistemul monetar al pieţei libere.

publicat în Articole · · Citeşte »

Activitatea bancară, statele-naţiune şi politica internaţională

Hans-Hermann Hoppe Activitatea bancară, statele-naţiune şi politica internaţională: o reconstrucţie sociologică a ordinii economice actuale

Aplicarea consecventă a teoriei claselor sociale (vezi Teoria marxistă a claselor: o reconstrucţie "austriacă") la domeniul monetar îi ofera Prof. Hoppe cadrul teoretic necesar explicarii dinamicii monetare din ultimele decenii.

publicat în Articole · · Citeşte »

Teoria socialismului şi a capitalismului

Hans Hermann Hoppe - Teoria socialismului şi capitalismului

Poziţia misesiană nu ne poate ajuta decât să evităm câteva erori elementare, observa la un moment dat profesorul Hans-Hermann Hoppe. Păstrând în minte acest avertisment, Teoria socialismului şi a capitalismului este indispensabilă pentru toţi cei care încearcă să contureze o alternativă viabilă la actuala confuzie post-sovietică. Alături de inegalabilul pamflet monetar al lui Murray Rothbard, Ce le-a făcut Statul banilor noştri?, lucrarea poate constitui introducerea ideală, pentru această parte a lumii, la contribuţiile Şcolii austriece în domeniile dreptului si al economiei. Cititorii familiarizaţi cu marxismul vor fi atraşi de profuzimea critică a teoriei comparate a sistemelor socialiste pe care o propune aici profesorul Hoppe, teorie care, în parte, reflectă şi experienţele sale academice timpurii, sub îndrumarea lui J. Habermas, corifeul Şcolii de la Frankfurt. "Austriecii" vor aprecia, în paginile dedicate problemelor monopolului şi a bunurilor publice, întrebuinţarea nuanţată a subiectivismului economic si robusteţea accentului pus pe aplicabilitatea rezultatelor la condiţiile lumii reale.

Pe frontul etic şi epistemologic, nici unui cititor nu-i va scăpa întrebuinţarea sistematică de către profesorul Hoppe a argumentului contradicţiei performative, numit de M. Rothbard şi "principiul bumerangului" (cu o sintagmă împrumutată dintr-o lucrare dedicată de R. P. Philips filosofiei tomiste moderne), pentru a indica faptul că anumite propoziţii nu pot fi "îndepărtate" pe cale argumentativă, deoarece ele "revin" la noi, sub formă de presupoziţii inconturnabile, implicate în însuşi actul argumentării. Acest principiu serveşte la sublinierea modului în care raţionalismul misesian este valid, în vreme ce empirismul este o eroare auto-dizolvantă, transformată în pavăza intelectuală a relativismului cognitiv şi a ingineriei sociale.

Aplicat cu atenţie la presupoziţia curentă că întelegerile bilaterale paşnice atinse prin argumentaţie şi conflictul violent se exclud mutual, că distincţia între dialog paşnic si război este într-adevăr universal valabilă (aşa cum presupunea, de pildă, Papa Ioan Paul al II-lea, când afirma: "Speranţa mea fierbinte este ca liderii şi învăţătorii religioşi musulmani şi creştini să îndrume marile noastre comunităţi religioase astfel încât ele să se angajeze în dialog respectuos şi să nu mai apară niciodată ca nişte comunităţi aflate în conflict"), principiul bumerangului consolidează concluzia intuitiv plauzibilă conform căreia orice aşa-zisă etică socialistă nu este în realitate câtuşi de puţin o etică, ci numai un zgomot auto-contradictoriu, destinat să camufleze acte brutale de exploatare si de tulburare a ordinii fireşti.

publicat în Tratate, Cărţi, Broşuri · · Citeşte »

10. Producţia capitalistă şi problema bunurilor publice

Hans Hermann Hoppe - Teoria socialismului şi capitalismului


9. Producţia capitalistă şi problema monopolului

Hans Hermann Hoppe - Teoria socialismului şi capitalismului


8. Fundamentele socio-psihologice ale socialismului sau teoria statului

Hans Hermann Hoppe - Teoria socialismului şi capitalismului


7. Justificarea etică a capitalismului şi de ce este socialismul moralmente inacceptabil

Hans Hermann Hoppe - Teoria socialismului şi capitalismului


6. Socialismul ingineriei sociale şi fundamentele analizei economice

Hans Hermann Hoppe - Teoria socialismului şi capitalismului


Precedentele · Următoarele