Click pe imagine pentru dimensiune mai mare

Ludwig von Mises ca raționalist social

Joseph T. Salerno

În cea mai mare parte, scrierile lui Ludwig von Mises cu privire la societate și evoluția socială au fost ignorate de participanții la renașterea actuală a școlii Austriece de economie și a filosofiei politice clasic liberale. Când teoria sa socială a fost discutată, Mises le-a apărut criticilor (Barry 1987, p.59) ca „un fiu al Iluminismului plasat greșit în secolul douăzeci”. Însă această apreciere este incorectă din două motive. În primul rând, Mises critică sever meliorismul social al liberalilor iluminiști și demonstrează că poziția lor nu este compatibilă cu una care atribuie rațiunii umane locul central în evoluția socială. În al doilea rând, dezvoltând o poziție raționalistă unică, Mises are multe de spus despre chestiuni de o importanță centrală pentru Austriecii moderni, libertarieni și liberali clasici, care sunt fie critici fie adepți ai „ordinii spontane” sau/și ai pozițiilor social evoluționiste formulate de Hayek.

publicat în Articole · Comentează [8] · Citeşte »

Blestemul națiunilor subdezvoltate

Ludwig von Mises

Toți acești intelectuali radicali ai țărilor subdezvoltate învinuiesc Europa și America pentru înapoierea și sărăcia propriilor lor popoare. Au dreptate, însă pentru motive cu totul diferite decât cele la care se gândesc. Europa și America nu au adus blestemul țărilor subdezvoltate, ci i-au lungit durata prin cultivarea în intelectualii lor a ideologiilor care sunt cel mai serios obstacol în calea oricărei îmbunătățiri a condițiilor. Socialiștii și intervenționiștii Occidentului au otrăvit mințile Orientului. Ei sunt responsabili pentru înclinațiile anti-capitaliste ale Orientului și pentru simpatia cu care intelectualii Orientului privesc la sistemul sovietic, ca la cea mai intransigentă aplicare a ideilor marxiste.

publicat în Articole · Comentează [1] · Citeşte »

Acţiunea umană

Ludwig von Mises - Acţiunea umană. Un tratat de teorie economică.

Murray Rothbard numea Acţiunea Umană "biblia economică a omului civilizat," iar MisesRomania.org are privilegiul de a recomanda tratatul ca pe întâiul volum al Filocaliei cercetătorului cu discernământ, în domeniul ştiinţelor sociale. Atât este de cuceritoare armonia sănătoasă pe care o inspiră edificiul misesian, încât este greu de a nu-l include printre manifestările catafatice de prim rang ale unui întreg spiritual mai bogat. Folosul maxim de pe urma lecturii sale îl vor culege cei ce vor identifica spiritul misesian în toate părtile lucrării, situându-l, în venerabila tradiţie asociată numelor lui M. N. Rothbard şi ale discipolilor săi, deasupra literei lui Mises.

Primele trei părţi ale lucrării explorează semnificaţia ideii de apriori metodologic şi locul ei în cadrul ştiinţelor sociale, dezvoltând fundamentele praxeologiei, de la o primă analiză a categoriei de acţiune până la principiile generale ale cooperării sociale şi la rolul acţiunii calculate. Înţelegerea catalacticii (teoria economică propriu-zisă), în cadrul căreia teoria preţurilor gravitează în jurul chestiunilor naturii şi posibilităţii calculului economic, nu este posibilă fără un studiu aprofundat al acestor capitole introductive.

Cititorul va fi condus rapid către ideea că, la nivelul bazelor epistemologiei, empirismul literalmente ucide, iar raţionalismul este dătător de viaţă. Însă abordarea neviciată (raţionalistă) a dreptului şi economiei, ca şi interpretarea evenimentelor umane, presupune, pentru a-l parafraza pe Mises, prudenţă şi subtilitate pe toate palierele, iar minţile necritice şi superficiale s-au rătăcit în mod repetat, confundând cu neatenţie diferitele metode epistemologice implicate în asemenea demersuri.

Mulţumim şi pe această cale D-nei Bettina Bien Greaves, fără de care această traducere nu ar fi putut apărea pe site-ul nostru. Mulţumim, de asemenea, anticipat, tuturor celor care ne vor face sugestii de îmbunătăţire a traducerii.

publicat în Tratate, Cărţi, Broşuri · · Citeşte »

Pietrele făcute pâine, miracolul keynesian

Ludwig von Mises

Veţi afla din acest articol contextul istoric în care teoria economică sănătoasă a devenit pentru marea majoritate a lumii academice învăţătură greşită, fiind înlocuită cu keynesismul, miracolul transformării pietrelor în pâine. Mises identifică la Keynes tocmai lipsa ingredientului principal al ştiinţei, argumentaţia, care este, în schimb, înlocuită cu diverse şmecherii retorice şi cu raportarea la un corp ştiinţific rezultat din exprimarea cu glas tare a propriilor iluzii. Vorbind despre continuatorii lui Keynes, Mises surprinde nuanţa religioasă a keynesismului, idee promovată chiar de titlul articolului - înfăptuirea miracolului ispitit fiind exemplificată de „fervoarea aproape religioasă” a urmaşilor lui Keynes, convinşi că urmează învăţătorului care „a avut Revelaţia”.

publicat în Articole · · Citeşte »

O perspectivă istorică asupra şcolii austriece de economie

Ludwig von Mises - O perspectivă istorică asupra Şcolii austriece de economie

Un studiu asupra gândirii contemporane formării Şcolii austriece şi o evaluare a importanţei pe care o are această Şcoală pentru evoluţia ştiinţelor acţiunii umane. Publicat în limba engleză sub titlul The Historical Setting of the Austrian School of Economics, New Rochelle, N. Y.: Arlington House, 1969

publicat în Tratate, Cărţi, Broşuri · · Citeşte »

III. Locul Şcolii austriece în evoluţia ştiinţei economice

Ludwig von Mises - O perspectivă istorică asupra Şcolii austriece de economie


II. Conflictul cu Şcoala istorică germană

Ludwig von Mises - O perspectivă istorică asupra Şcolii austriece de economie


I. Carl Menger şi Şcoala austriacă de economie

Ludwig von Mises - O perspectivă istorică asupra Şcolii austriece de economie


Profituri şi pierderi

Ludwig von Mises - Profituri şi pierderi

A fost conceput şi publicat iniţial în 1951, cu prilejul întrunirii Societăţii Mont Pélérin, desfăşurate în perioada 9-16 septembrie, la Beauvallon, în Franţa. Lucrarea este considerată cea mai bună introducere la teoria antreprenorială a proceselor de piaţă. Versiunea engleză: "Profit and Loss", Planning for Freedom, 4th ed., Libertarian Press, South Holland, IL, 1980, pp. 103-144.

publicat în Tratate, Cărţi, Broşuri · · Citeşte »

B. Condamnarea profiturilor

Ludwig von Mises - Profituri şi pierderi


Precedentele ·