Click pe imagine pentru dimensiune mai mare

Acest articol este un act de cultură şi rog să fie taxat ca atare

Octavian-Dragomir Jora

Administratorii democraţiilor sunt la fel de atenţi când vine vorba de comunitatea intelectualilor – ei înşişi… intelectuali – ca şi despoţii. Administratorii democraţiilor au uneltele lor de a capta benevolenţa creierelor (creiere necesare „bunei înţelegeri” de către societate a operei conducătoare). Căci intelectualii sunt buni pentru democraţii pentru că sunt neoproletarii din fabricile de legitimitate publică, administrate public. Aceste fabrici nu se privatizează, că sunt „strategice”.

publicat în Ordinea proprietăţii private · Comentează [3] · Citeşte »

America’s Subprime-acy

Octavian-Dragomir Jora

John Subprime Smith, unemployed worker of Zzyzx, California (real city), in a quick glance assesses he’s qualified for his local bank’s exclusive mortgage terms. Five years after, in the summer of 2007, John realizes he can no longer pay his mortgage rates, bank catches on its lack of liquidity, and the Fed realizes its moral duty to provide liquidity… Ten years earlier, Joe ”the Overoptimistic” Doe also had a small credit from the same bank and placed it in Mirage.dot.com.Inc. stock. Highly over-valued, the stock was to go bust, shaking the bank and bringing in the Fed with liquidity. The bank was saved and was generously waiting for… Mr. Smith.

publicat în Ordinea proprietăţii private · Comentează · Citeşte »

Subprime-aţia Americii

Octavian-Dragomir Jora

John „Subprime” Smith, de profesie unemployed worker, din Zzyzx (California, USA) – localitatea chiar există! – face calcule din ochi şi constată că se califică pentru exclusivistele condiţii de credit ipotecar fixate de banca din urbe. Cinci ani după, prin vara lui 2007, John se prinde că nu mai poate plăti ipoteca, banca că nu mai are lichidităţi şi Fed-ul că are o datorie morală să le ofere... În urmă cu vreo zece ani, ‚consăteanul’ John „Overoptimistic” Doe luase un credit frugal de la aceeaşi bancă şi îl plasase pe bursă în Mirage.dot.com Inc. Supralicitat, însă, cursul acţiunilor avea să facă poc!, banca să se cutremure, iar Fed-ul să vină cu lichidităţi plouate cu generozitate în sistem. Banca noastră fusese salvată şi îl aştepta darnică pe... Smith.

publicat în Ordinea proprietăţii private · Comentează [4] · Citeşte »

Sustainable (under)development…or how to warm ourselves without lighting a fire!

Octavian-Dragomir Jora

At over 40 Celsius, the human body goes haywire. At 40 in the soup, chez Alain Ducasse, Athenee Plaza in Paris, the bill goes above the minimum monthly wage in Romania. At 40 inside, sales in conditioned air and otitis cures, go up. At 40 outside, brewers take advantage of the drought-ruined farmers’ subsidy in spite of weather girls’ charms. All while the Government plans for less than 40.

publicat în Ordinea proprietăţii private · Comentează · Citeşte »

Dezvoltarea durabilă de... subzistenţă, sau cum să ne încălzim fără să facem focul!

Octavian-Dragomir Jora

La 40˚C febră, organismul uman o ia razna. La 40˚C în supă, la Alain Ducasse - Plaza Athénée din Paris, nota de plată e peste salariul minim din România. La 40˚C înăuntru, urcă vânzările la “aere condiţionate” şi leacuri pentru otită. La 40˚C afară, berarii profită de subvenţia ţăranilor ruinaţi de seceta imună la şarmul d-relor de la meteo. Iar guvernul “planifică” până sub 40˚C.


publicat în Ordinea proprietăţii private · Comentează [1] · Citeşte »

·