Click pe imagine pentru dimensiune mai mare

11. Monopolul asupra pământului: trecut şi prezent

Murray N. Rothbard - Etica libertăţii Partea a doua: Teoria libertăţii

Aşadar, există două tipuri de titluri de proprietate asupra pământului invalide din punct de vedere etic: „feudalismul”, în care avem de-a face cu agresiunea continuă a deţinătorilor titlurilor de proprietate împotriva ţăranilor angajaţi în activităţi productive de transformare a solului; și colonizarea fictivă (land-engrossing), prin care pretenții abritrare de proprietate asupra terenurilor virgine sunt folosite ca pretext pentru a nu permite colonizarea efectivă a acestora.

publicat în Capitole · Comentează · Citeşte »

10. Problema furtului de pământuri

Murray N. Rothbard - Etica libertăţii Partea a doua: Teoria libertăţii

O aplicaţie deosebit de importantă a teoriei noastre a drepturilor de proprietate este cea a proprietății asupra pământului. Mai întâi să observăm că „pământ” înseamnă o cotă parte fixă din suprafaţa terestră având, prin urmare, o existență virtual permanentă. Investigaţia istorică cu privire la drepturile de proprietate asupra pământului ar trebui să se întoarcă în timp mult mai departe decât în cazul altor bunuri perisabile. Totuşi, aceasta nu este nicidecum o problemă crucială pentru că, după cum am văzut, acolo unde victimele se pierd în negura timpului, pământul le aparţine posesorilor curenţi non-agresori.

publicat în Capitole · Comentează [5] · Citeşte »

9. Proprietate şi agresiune

Murray Rothbard - Etica libertăţii Partea a doua: Teoria libertăţii

Problema crucială a societăţii nu este, cum atât de mulţi cred, aceea dacă proprietatea ar trebui să fie privată sau publică, ci mai degrabă dacă proprietarii necesarmente „privaţi” sunt proprietari legitimi sau sunt agresori. Şi asta pentru că, în ultimă analiză, nu există o entitate numită „guvern”; există doar oameni care se reunesc în grupuri numite „guverne” şi care acţionează într-o manieră „guvernamentală” . Întreaga proprietate este, deci, întotdeauna „privată”; singura întrebare – şi cea mai importantă – este dacă ea ar trebui să încapă pe mâna agresorilor sau pe mâna proprietarilor legitimi. Există, de fapt, un singur motiv ca libertarienii să se opună proprietăţii publice sau să pledeze pentru abolirea ei: înţelegerea faptului că cei din guvern sunt deţinători criminali şi nelegitimi ai acestei proprietăţi.

publicat în Capitole · Comentează [3] · Citeşte »

Etica libertăţii

Murray N. Rothbard - Etica libertăţii

Murray N. Rothbard este cel care a pus cel mai bine în evidenţă – urmând linia lui Molinari – teribilul non-sequitur al liberalismului clasic conform căruia piaţa, deşi este în general cea mai bună modalitate de soluţionare a problemelor economice ale producţiei de bunuri şi servicii, ea eşuează când e vorba de furnizarea legii şi serviciilor de protecţie.

De asemenea, tot el a recuperat adecvat tradiţia dreptului natural, punând bazele unei discipline ştiinţifice a eticii având ca nucleu conceptul de proprietate privată – central atât în economie cât şi în drept.

Analiza rothbardiană marcată de intransigenţă logică, metodologică şi morală pune în lumină – spre bucuria celor ce mai cred în posibilitatea şi viabilitatea cumsecădeniei – justeţea şi eficienţa, realismul şi fezabilitatea ordinii proprietăţii private – acel sistem din care agresiunea instituţionalizată a fost integral extirpată. În ultimă instanţă e vorba de o respingere decisivă a teoriilor ce au în centru „fecunditatea răului” – făcut cu măsură şi de către cei chemaţi – ca soluţie la problemele pe care le ridică – şi le-a ridicat dintotdeauna – cooperarea socială. În mod fericit, teoria rothbardiană consună cu aspiraţiile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, lămurind cadrul instituţional exterior compatibil (singurul, de altfel) cu strădaniile pe calea împlinirii întregii virtuţi.

publicat în Tratate, Cărţi, Broşuri · · Citeşte »

30. Spre o teorie a strategiei libertăţii

Murray N. Rothbard - Etica libertăţii Partea a cincea: Spre o teorie a strategiei libertăţii


29. Robert Nozick şi imaculata concepţie a statului

Murray N. Rothbard - Etica libertăţii Partea a patra: Teorii contemporane alternative ale libertăţii


28. F.A. Hayek şi conceptul de coerciţie

Murray N. Rothbard - Etica libertăţii Partea a patra: Teorii contemporane alternative ale libertăţii


27. Isaiah Berlin despre libertatea negativă

Murray N. Rothbard - Etica libertăţii Partea a patra: Teorii contemporane alternative ale libertăţii


26. Economia utilitaristă a pieţei libere

Murray N. Rothbard - Etica libertăţii Partea a patra: Teorii contemporane alternative ale libertăţii


25. Despre relaţiile între state

Murray N. Rothbard - Etica libertăţii Partea a treia: Statul şi libertatea


Precedentele ·