Etica libertăţii

Murray N. Rothbard - Etica libertăţii

Traducere din limba engleză de Dan Cristian Comănescu şi Mihai-Vladimir Topan.

(Cuprinsul va fi continuat odată cu traducerea şi publicarea următoarelor capitole.)

...

Prefaţă

PARTEA ÎNTÂI

INTRODUCERE: LEGEA NATURALĂ

1. Legea naturală şi raţiunea

2. Legea naturală ca „ştiinţă”

3. Legea naturală împotriva legii pozitive

4. Legea naturală şi drepturile naturale

5. Sarcina filosofiei politice

PARTEA A DOUA

TEORIA LIBERTĂŢII

6. O filozofie socială de tip Crusoe

7. Relaţiile interpersonale: schimbul voluntar

8. Relaţiile interpersonale: proprietate şi agresiune

9. Proprietate şi agresiune

10. Problema furtului de pământuri

11. Monopolul asupra pământului: trecut şi prezent

...

13. Pedepsele şi proporţionalitatea

14. Copiii şi drepturile lor

15. „Drepturile omului” ca drepturi de proprietate

16. Informaţia, adevăr şi fals

17. Mita

18. Boicotul

19. Drepturile de proprietate şi teoria contractelor

20. Situaţiile limită

21. „Drepturile” animalelor

PARTEA A TREIA

STATUL ŞI LIBERTATEA

22. Natura statului

23. Contradicţiile interne ale statului

24. Aspectul moral al relaţiilor cu statul

25. Despre relaţiile între state

PARTEA A PATRA

TEORII CONTEMPORANE ALTERNATIVE ALE LIBERTĂŢII

26. Economia utilitaristă a pieţei libere

27. Isaiah Berlin despre libertatea negativă

28. F.A. Hayek şi conceptul de coerciţie

29. Robert Nozick şi imaculata concepţie a statului

PARTEA A CINCEA

SPRE O TEORIE A STRATEGIEI LIBERTĂȚII

30. Spre o teorie a strategiei libertăţii

Traducere de Dan Cristian Comănescu, cu excepţia capitolelor 6,7,8,9, traduse de Mihail Vladimir Topan.


Traducere după M. N. Rothbard The Ethics of Liberty, New York University Press,1998.

© The Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama, 36832

© 2005 Institutul Ludwig von Mises - România pentru versiunea on-line în limba română.


© Institutul Ludwig von Mises - România