Seminarul privat Mises (1994 - prezent)


Seminarul se adresează celor interesaţi de ordinea proprietăţii private, de domnia legii restituţiei şi a dreptului victimelor la iertarea datornicilor, de 70 de ori câte 7. Şi/sau, evident, de tot ce presupune un asemenea cadru politic (e.g. sănătatea economică, instituţii compatibile cu poruncile evanghelice, eliberarea de fascinaţia pentru sclavagismele care maimuţăresc virtutea, libera exprimare a tuturor prin cuvânt şi faptă - expresiile concrete ale persoanei - dialog generalizat nonconflictual, unanimitatea non-agresorilor cu privire la întrebuinţarea resurselor limitate - adevăratul comunism voluntar - posibilitatea persuasiunii şi a acordurilor bilaterale nesilite, posibilitatea spiritualităţii şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, a comuniunii duhovniceşti ieşite din libertate).

Participarea se face pe bază de invitaţie, în limita locurilor disponibile şi presupune parcurgerea în prealabil a bibliografiei preliminare obligatorii şi apoi a cca. 25 pagini în engleză la fiecare două săptămâni. Participanţii vor respecta regulile de discuţie stabilite de moderator şi de conducătorul seminarului iar încetarea participării la seminar survine o dată cu retragerea invitaţiei.

Comentariile unor participanţi:

Îmi este greu să evaluez imensul beneficiu intelectual pe care l-am primit de la cele câteva discuţii la care am luat parte într-un an academic. Seminarul m-a ajutat nu numai să îmi rafinez şi să îmi schimb radical punctul de vedere asupra unor probleme economice specifice, ci şi să fac legături sistematice între aceste noi perspective şi domenii, precum ştiinţele economice în general, filozofia politică, dreptul, şi - nu aşa indirect cum ar putea părea - etica. Pot, de asemenea, detecta principalele surse ale acestui salt calitativ: una constă în abordarea "austriacă"/liberală a problemelor - în acelaşi timp metodică şi atentă la cele mai mici detalii, folosind cu curaj un stil filozofic şi critic ce contrastează cu scientismul care este, astăzi, la modă -; altă sursă este seminarul ca instituţie, ceea ce i-a asigurat "impactul austriac." Atmosfera este agreabilă, fără a fi superficială, deoarece participanţii au interese clare şi motivaţie puternică. Cristian Comănescu, pe de altă parte, coordonează dezbaterile cu mult tact şi discreţie. Indiferent de domeniul de interes, cei care sunt realmente interesaţi de fenomenele sociale se pot aştepta să dobândească de la seminar atât o unealtă ştiinţifică incisivă şi versatilă, cât şi momente memorabile.

Ştefan Lucian Cojocaru, Asistent universitar, Facultatea de jurnalism şi studiul comunicării, Universitatea Hyperion, Bucureşti; Student, Filozofie, Universitatea Bucureşti.

***

Am participat la acest grup de discuţii începând cu toamna anului 2000. Am observat că subiectele erau dezbătute într-o manieră foarte tehnică dar, cu toate că nu sunt foarte familiarizat cu ştiinţele economice, am reuşit să înţeleg problemele, datorită amabilităţii entuziaste cu care mi-a răspuns la întrebări moderatorul grupului. De asemenea, este remarcabil că, deşi participanţii proveneau din sfere diferite de cercetare (precum economie, filozofie, ştiinţe politice), Cristi Comănescu a reuşit să construiască un fundal comun, astfel încât discuţiile să se concentreze pe un subiect specific şi, de obicei, să se finalizeze cu nişte concluzii clare.

Bogdan Răbâncă, Student, Filozofie, Universitatea Bucureşti.

***

L-am cunoscut pe Cristian Comănescu urmând cursul său de economie de la Facultatea de Filozofie a Universităţii Bucureşti şi, în această calitate, am fost invitată să particip la seminarul privat de economie austriacă pe care îl conducea. Cu toate că absolvisem deja o facultate cu profil economic când am început să particip la seminar, nu aş ezita să-l caracterizez drept introducerea mea în gândirea economică. Cei trei ani de discuţii săptămânale de până acum au fost cei mai fructuoşi din formarea mea ca economist. Discuţia aprofundată pe care am avut-o pe marginea Acţiunii Umane a lui Ludwig von Mises ne-a oferit o perspectivă integrată asupra economiei, care constituie fundamentul întregii noastră activităţi de cercetare în acest domeniu. Seminarul nu este doar un forum pentru dezbateri academice, ci un adevărat program de studiu. Standardul ridicat impus de prezentări şi de discuţiile ce le urmează au acţionat ca stimulente pentru dezvoltarea noastră continuă. Sfaturile nepreţuite pe care le-am primit şi schimbul profitabil de opinii pe care le facilitează un asemenea cadru, au fost cheia progresului nostru vizibil. Nu în ultimul rând, aş menţiona informarea cu privire la cele mai noi evenimente şi puncte de vedere austriece. Participarea la un forum atât de ales - ce duce mai departe tradiţia misesiană a discuţiei raţionale, a investigaţiei riguroase şi fără compromisuri - nu poate fi decât un privilegiu.

Florentina Popescu, Cercetător, Institutul de Economie Naţională (Academia Română); Doctorand în Istoria gândirii economice, Academia de Studii Economice; Studentă, Facultatea de Filozofie, Universitatea Bucureşti

***

Am participat la seminarul privat Ludwig von Mises încă de la început. Pentru mine, a fost evenimentul intelectual cel mai remarcabil din Bucureşti după 1989. Mises a spus la un moment dat că ideea de libertate nu a trecut, înspre est, dincolo de zidurile Vienei. Din fericire, lucrurile nu mai stau aşa (şi nu numai în România). Cercetători independenţi tineri, precum Cristian Comănescu, au schimbat situaţia. Seminarul privat Ludwig von Mises a atins un nivel academic în dezbaterile sale şi a cultivat o pasiune nealterată pentru ideea de libertate.

Radu Solcan, Profesor universitar, Catedra de Filozofie, Universitatea Bucureşti; http://www.fil.unibuc.ro/~solcan

***

Seminarul privat Ludwig von Mises, condus de Profesorul Dan Cristian Comănescu, se ridică la rangul de Comănescu-Kreis, nu atât datorită asemănării formale cu faimosul Mises-Kreis (întâlniri bisăptămânale, participanţi din mediul universitar, caracter informal), cât pentru calitatea teoriei sociale discutate. Este porţia mea periodică de aer proaspăt. Doresc ca spiritul acestui seminar să răzbată cât mai departe.

Tudor Smirna, Economist.

***

Acest seminar a fost o instituţie unică în peisajul intelectual românesc. A promovat lectura şi analiza unor texte clasice precum Acţiunea Umană a lui Ludwig von Mises, gândire şi idei proaspete, dezbateri deschise şi neconvenţionale şi, mai presus de orice, o libertate de spirit ce ignoră toate tabuurile. Este o experienţă necesară pentru toţi cei intoxicaţi cu mantrele economice ale mainstream-ului.

Dan Dionisie, Economist

***

Am participat la seminarul Ludwig von Mises coordonat de Cristian Comănescu, din cel ce-al doilea an, ca studentă la Academia de Studii Economice. S-a dovedit a fi oportunitatea de a învăţa să raţionez economic corect pe care nu aş fi putut să o am nicăieri altundeva în România. Calitatea participanţilor şi subiectele interesante abordate dintr-o perspectivă interdisciplinară, au asigurat un nivel înalt de dezbatere intelectuală care a creat cadrul unei formări intelectuale în tradiţia libertăţii. Este, cu adevărat, o experienţă ce îţi schimbă viaţa.

Diana Costea, Asistent universitar, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea Bucureşti; Doctorand la Academia de Studii Economice, Bucureşti.

***

Iau parte la seminar de acum doi ani. Aveam deja cunoştinţe de economie austriacă, dar îmi lipsea un "mediu austriac propice." La acest seminar am întâlnit o mulţime de persoane dedicate studiului economiei şi filozofiei dintr-o perspectivă diferită faţă de cea mainstream. Ne plăcea ce făceam şi am atras cu succes membrii noi în fiecare an. Consider, cu mândrie, că am reuşit să ţinem vie şi să perpetuăm tradiţia austriacă, aici în România.

Cosmin Rogojanu, Asistent universitar şi doctorand, Catedra de Economie, Academia de Studii Economice, Bucureşti, România.

***

Pot spune că seminarul Mises m-a ajutat realmente să-mi evaluez planurile şi problemele în economie - în special în economia austriacă - şi în filozofia politică. Mi-ar plăcea să iau parte în continuare la acest seminar şi cred că mă poate ajuta cu adevărat în eforturile mele de a studia economie şi filozofie.

Ionela Mînzu, Doctorand în Filozofie politică, Facultatea de Filozofie, Universitatea Bucureşti.

***

Particip la seminar de doi ani, iar timpul pe care l-am petrecut cu colegii mei dezbătând economia austriacă vs. cea mainstream şi încercând să înţeleg mai bine scrierile lui Mises, Rothbard etc., a reprezentat cea mai interesantă experienţă academică pe care am avut-o. Acum, ca tânăr profesor, încă am plăcerea de a participa şi discuta teoria şi practica Şcolii austriece.

Bogdan Glăvan, Asistent universitar şi doctorand, Universitatea Româno-Americană;

***

Seminarul de economie austriacă al lui Cristi Comănescu a fost o experienţă intelectuală de un an care mi-a reorientat complet programul de cercetare către idei ale pieţei libere. Am descoperit un mediu de dezbatere al unor idei ce au structurat gândirea lui Mises, Rothbard şi alţi gânditori liberali, idei ce au devenit din ce în ce mai active în Vest începând cu anii '70 şi '80. Seminarul reprezintă o şansă pentru studenţii români, şi nu numai, de a se familiariza cu marii gânditori austrieci şi de a afla alternative sănătoase la analiza economică mainstream.

Carmen Pavel, Ph.D. Candidate, Brown University, Providence, RI, USA

***

Seminarul a fost pentru mine atât interesant, cât şi folositor din punct de vedere profesional. Studiul teoriilor pieţei libere, promovat de Şcoala austriacă de economie, mi-a oferit posibilitatea formării unei gândiri economice sănătoase, esenţială pentru meseria mea de analist financiar. Cred că rezultatele seminarului sunt spectaculoase, ţinând cont de progresele participanţilor. La început, scopul principal al seminarului era iniţierea în teoria econmică austriacă. Au fost abordate, totuşi, şi subiecte mai sofisticate. Schimbarea permanentă de la idei mai simple la unele mai complexe a incitat şi motivat participanţii să-şi îmbunătăţească activitatea.

Mihai Macovei, Asistent de program, Trezoreria S.U.A.

***

Dl. Comănescu nu este numai un gânditor desăvârşit, ci şi un intelectual în posesia foarte rarei şi valoroasei abilităţi de a organiza o mişcare intelectuală la ce mai înalt nivel. Seminarul pe care îl conduce în Bucureşti stă drept dovadă. Poate că soarta Şcolii austriece de economie ar fi fost alta dacă Mises ar fi reuşit să îi înveţe pe studenţii săi de la cercul vienez (Mises Kreis) fundamentul teoriei noastre: praxeologia. Nu cunosc alt cerc în Europa, unde metoda praxeologică de abordare a fenomenelor economice să fie ţinută la mai mare stimă. El ne-a făcut să-l înţelegem pe Mises, Rothbard, Hoppe, Huelsmann, Salerno, Huerta de Soto, etc. El este cel care ne-a învăţat ce rol primordial joacă etica în judecarea fenomenelor sociale. Din punctul meu de vedere, el este omul care m-a făcut să înţeleg că, atunci când vorbim de piaţă, justeţea primează în faţa eficienţei. Ultima este doar rezultatul celei dintâi. Şi aproape tot ce ştiu în domeniul filozofiei politice (natura Statului) se datorează competenţei sale nedepăşite.

Marius Spiridon, Asistent universitar şi doctorand, Academia de Studii Economice, Bucureşti.

***

Oricât aş încerca, nu cred că pot sublinia importanţa pe care seminarul Mises din Bucureşti a avut-o atât pentru viaţa mea personală cât şi pentru generaţia mea. Condus de Dan Cristian Comănescu, seminarul a fost un ghid al gândirii economice şi politice clare şi, în general, al onestităţii intelectuale. Sper ca principiile şi onestitatea de acolo vor rămâne cu mine pentru toată viaţa. Mă consider extrem de norocos pentru privilegiul de a fi implicat în seminarul Mises.

Octavian Vasilescu, Graduate Research Assistant, Clemson University, College Of Business and Public Affairs.