Murray N. Rothbard

Biografie

Murray N. Rothbard

Murray N. Rothbard (1926-1995), ultimul titan al Şcolii "Austriece" de drept şi economie, se remarcă prin robusteţea realistă, limpezimea, vastitatea şi rigoarea sistemului de gândire pe care ni-l propune în întreaga sa operă.

Pe linia marilor săi predecesori, Carl Menger, Eugen von Böhm-Bawerk şi Ludwig von Mises, el menţine vie tradiţia tratatului ştiinţific, dând în 1962, la numai 36 de ani, Man Economy and State, o monografie analitică monumentală a economiei de piaţă liberă, urmată de Power and Market (1970), prima demonstraţie sistematică şi analiză exhaustivă a nocivităţii tuturor tipurilor de intervenţie guvernamentală în economie, apoi de Ethics of Liberty (1982), cadrul normativ pentru ordinea economică şi de drept naturală, a proprietăţii private.

Rothbard ridică personalismul consecvent din sfera economicului (practic epuizată de Mises) în cea a eticii şi a dreptului natural, apoi a istoriei politice, culturale şi chiar religioase (Conceived in Liberty, 1975-1979; An Austrian Perspective on the History of Economic Thought, 1995), oferind, practic, sinteza finală şi cântecul de lebădă (aşadar limitele) filosofiei socio-politice secularizate (schiţată încă din 1973 în For a New Liberty: The Libertarian Manifesto).

Urmaşilor săi nu le poate rămâne decât să completeze notele de subsol şi să spargă limitele cu pricina, reaşezând, în fine, tot edificiul pe stânca unicei spiritualităţi autentic personaliste, Ortodoxia creştină.