Introducere

Ludwig von Mises - Calculul economic în societatea socialistă
cuprins

Mulţi socialişti nu s-au preocupat niciodată de problemele economiei politice, nu au încercat niciodată să clarifice condiţiile în care oamenii desfăşoară activităţi economice. Alţii, dimpotrivă, s-au ocupat intens de economia politică a trecutului şi a prezentului şi s-au străduit să conceapă un sistem economic al societăţii “cetăţeneşti.” Ei s-au deprins în a critica relaţiile de producţie ale economiei “libere,” dar au omis sistematic să aplice şi la economia mult râvnitei societăţi socialiste clarviziunea caustică pe care au etalat-o, nu întotdeauna cu succes. În descrierile pompoase ale utopiştilor, ceea ce ţine într-adevăr de domeniul economicului este întotdeauna foarte restrâns. Ei susţin că în ţara huzurelii propăvăduită de ei porumbeii fripţi vor zbura direct în gurile tovarăşilor, dar, din păcate, neglijează să explice în ce mod se va realiza acest miracol. Tocmai când încep să devină mai clari în ceea ce priveşte domeniul economic, eşuează repede, amintindu-ne de fanteziile lui Proudon despre bursa trocurilor, aşa încât nu este greu să ne dăm seama de erorile lor logice. Când marxismul a interzis solemn adepţilor săi să se ocupe de probleme economice situate dincolo de exproprierea expropriatorilor, nu a făcut prin aceasta nimic deosebit, căci şi “utopiştii” au neglijat, în prezentările lor, domeniul economic, rezumându-se numai la ilustrarea aspectelor exterioare şi, bineînţeles, a urmărilor favorabile determinate de noua ordine a lucrurilor.

Indiferent dacă venirea socialismului se recunoaşte sau nu ca o necesitate inevitabilă în evoluţia umanităţii, sau dacă de la naţionalizarea mijloacelor de producţie se aşteaptă pentru oameni cea mai mare fericire ori cel mai lamentabil dezastru, va trebui totuşi să admitem că cercetările asupra condiţiilor unei activităţi economice pe baze socialiste nu sunt de tratat doar ca “un exerciţiu mental şi un mijloc de a promova claritatea politică ori consecvenţa.” [1] Într-o vreme în care ne apropiem tot mai mult de socialism şi, într-un anume sens, ne aflăm chiar în mijlocul lui, investigarea problemelor economiei socialiste câştigă în semnificaţie pentru explicarea a ceea ce se întâmplă, printre altele, şi în jurul nostru. Pentru înţelegerea fenomenelor politico-economice ale Germaniei de azi şi ale ţărilor vecine din răsărit, demult nu mai este suficient ceea ce ne oferă analiza economiei de schimb. Aici trebuie deja să abordăm elementele societăţii socialiste într-o măsură considerabilă. În astfel de circumstanţe, încercările de a clarifica natura economiei socialiste nu necesită nici o justificare specială.

------------------------------------

[1] Kautsky, Die soziale Revolution, ediţia a-3-a, Berlin 1911, II, pag. 1

cuprins
© Institutul Ludwig von Mises - România