Socialismul

Ludwig von Mises - Socialismul. O analiză economică şi sociologică.

Traducere din limba engleză de Sergiu Marcus. Text revizuit şi adăugit de Diana Costea şi Ionela Mânzu *

Nota traducătorului

Prefaţă la ediţia a doua germană

Introducere

1. Succesul ideilor socialiste
2. Analiza ştiinţifică a socialismului
3. Moduri alternative de acces la analiza socialismului

PARTEA ÎNTÂI

LIBERALISM ŞI SOCIALISM

I. Proprietatea

1. Natura proprietăţii
2. Violenţă şi contract
3. Teoria violenţei şi teoria contractului
4. Proprietatea colectivă asupra mijloacelor de producţie
5. Teoriile despre evoluţia proprietăţii

II. Socialismul

1. Statul şi activitatea economică
2. „Drepturile fundamentale” din teoria socialistă
3. Colectivism şi socialism

III. Ordinea socială şi constituţia politică

1. Politica violenţei şi politica contractului
2. Funcţia socială a democraţiei
3. Idealul egalităţii
4. Democraţia şi social-democraţia
5. Constituţia politică a comunităţilor socialiste

IV. Ordinea socială şi familia

1. Socialismul şi problema sexuală
2. Bărbatul şi femeia în epoca violenţei
3. Căsătoria sub influenţa ideii de contract
4. Problemele vieţii conjugale
5. Amorul liber
6. Prostituţia

PARTEA A DOUA

ECONOMIA UNEI COMUNITĂŢI SOCIALISTE

Secţiunea I. ECONOMIA UNEI COMUNITĂŢI SOCIALISTE IZOLATE

V. Natura activităţii economice

1. Contribuţie la critica conceptului de „activitate economică”
2. Acţiunea raţională
3. Calculul economic
4. Economia capitalistă
5. Conceptul mai restrâns al „economicului”

VI. Organizarea producţiei în socialism

1. Socializarea mijloacelor de producţie
2. Calculul economic în comunitatea socialistă
3. Doctrina socialistă recentă şi problemele calculului economic
4. Piaţa artificială ca soluţie a problemei calculului economic
5. Rentabilitate şi productivitate
6. Produsul brut şi produsul net

VII. Distribuţia venitului

1. Natura distribuţiei în liberalism şi socialism
2. Dividendul social
3. Principiile distribuţiei
4. Procesul distribuţiei
5. Costurile distribuţiei

VIII. Comunitatea socialistă în condiţii staţionare

1. Condiţiile staţionare
2. Disutilităţile şi satisfacţiile muncii
3. „Plăcerea muncii”
4. Stimulentul la muncă
5. Productivitatea muncii

IX. Poziţia individului în socialism

1. Selecţia personalului şi alegerea ocupaţiei
2. Artă şi literatură, ştiinţă şi jurnalism
3. Libertatea personală

X. Socialismul în condiţii dinamice

1. Natura forţelor dinamice
2. Schimbări în populaţie
3. Schimbări în cerere
4. Schimbări în cantitatea de capital
5. Elementul schimbării în economia socialistă
6. Speculaţia
7. Societăţile anonime pe acţiuni şi economia socialistă

XI. Impracticabilitatea socialismului

1. Problemele fundamentale ale unei economii socialiste în condiţii de schimbare
2. Soluţiile încercate
3. Capitalismul - singura soluţie

Secţiunea II. RELAŢIILE EXTERNE ALE UNEI COMUNITĂŢI SOCIALISTE

XII. Socialismul naţional şi socialismul mondial

1. Extinderea spaţială a comunităţii socialiste
2. Tratamentul marxist al acestei probleme
3. Liberalismul şi problema frontierelor

XIII. Problema migraţiei în socialism

1. Migraţia şi deosebirile în condiţiile naţionale
2. Tendinţa către descentralizare în socialism

XIV. Comerţul în socialism

1. Autarhia şi socialismul
2. Comerţul cu străinătatea în socialism
3. Investiţiile străine

Secţiunea III. FORME SPECIALE DE SOCIALISM ŞI PSEUDOSOCIALISM

XV. Forme speciale de socialism

1. Natura socialismului
2. Socialismul de stat
3. Socialismul militarist
4. Socialismul creştin
5. Economia planificată
6. Socialismul corporatist

XVI. Sisteme pseudo-socialiste

1. Solidarismul
2. Diverse propuneri pentru expropriere
3. Participarea la beneficiu
4. Sindicalismul
5. Socialismul parţial

PARTEA A TREIA

PRETINSA INEVITABILITATE A SOCIALISMULUI

Secţiunea I. EVOLUŢIA SOCIALĂ

XVII. Chiliasmul socialist

1. Originea chiliasmului
2. Chiliasmul şi teoria socială

XVIII. Societatea

1. Natura societăţii
2. Diviziunea muncii ca principiu al dezvoltării sociale
3. Organism şi organizaţie
4. Individul şi societatea
5. Dezvoltarea diviziunii muncii
6. Schimbările individului în societate
7. Regresiunea socială
8. Proprietatea privată şi evoluţia socială

XIX. Conflictul ca factor în evoluţia socială

1. Cauza evoluţiei sociale
2. Darwinismul
3. Conflictul şi concurenţa
4. Lupta naţională
5. Lupta rasială

XX. Ciocnirea intereselor de clasă şi lupta de clasă

1. Conceptele de clasă şi conflict de clasă
2. Stări şi clase
3. Lupta de clasă
4. Formele luptei de clasă
5. Lupta de clasa ca factor în evoluţia socială
6. Teoria luptei de clasă şi interpretarea istoriei
7. Rezumat

XXI. Concepţia materialistă a istoriei

1. Gândire şi fiinţă
2. Ştiinţa şi socialismul
3. Presupoziţiile psihologice ale socialismului

Secţiunea II. CONCENTRAREA CAPITALULUI ŞI FORMAREA MONOPOLURILOR CA PAŞI PRELIMINARI AI SOCIALISMULUI

XXII. Problema

1. Teoria marxistă a concentrării capitalului
2. Teoria politicii anti-monopoliste

XXIII. Concentrarea unităţilor de producţie

1. Concentrarea unităţilor de producţie ca un complement al diviziunii muncii
2. Dimensiunea optimă a unităţilor de producţie în producţia primară şi în transport
3. Dimensiunea optimă a unităţilor de producţie în industrie

XXIV. Concentrarea întreprinderilor

1. Concentrarea orizontală a întreprinderilor
2. Concentrarea verticală a întreprinderilor

XXV. Concentrarea averilor

1. Problema concentrării averilor
2. Formarea averilor în afara economiei de piaţă
3. Formarea averilor în cadrul economiei de piaţă
4. Teoria sărăciei crescânde

XXVI. Monopolul şi efectele sale

1. Natura monopolului şi semnificaţia sa pentru formarea preţurilor
2. Efectele economice ale monopolurilor izolate
3. Limitele formării monopolurilor
4. Semnificaţia monopolului în producţia primară

PARTEA A PATRA

SOCIALISMUL CA IMPERATIV MORAL

XXVII. Socialismul şi etica

1. Atitudinea socialistă faţă de etică
2. Etica eudemonistă şi socialismul
3. Contribuţie la înţelegerea eudemonismului

XXVIII. Socialismul ca emanaţie a ascetismului

1. Punctul de vedere ascetic
2. Ascetismul şi socialismul

XXIX. Creştinismul şi socialismul

1. Religia şi etica socială
2. Evangheliile ca izvor al eticii creştine
3. Creştinismul primitiv şi societatea
4. Interzicerea dobânzii de către legea canonică
5. Creştinismul şi proprietatea
6. Socialismul creştin

XXX. Socialismul etic, cu referinţă specială la acela al noii critici

1. Imperativul categoric ca bază pentru socialism
2. Datoria de a munci ca bază pentru socialism
3. Egalitatea de venituri ca postulat etic
4. Condamnarea etico-estetică a motivului profit
5. Înfăptuirile culturale ale capitalismului

XXXI. Democraţia economică

1. Deviza „democraţie economică”
2. Consumatorul ca factorul decident în producţie
3. Socialismul ca expresie a voinţei majorităţii

XXXII. Etica capitalistă

1. Etica capitalistă şi impracticabilitatea socialismului
2. Pretinsele defecte ale eticii capitaliste

PARTEA A CINCEA

DISTRUCTIVISMUL

XXXIII. Forţele motrice ale distructivismului

1. Natura distructivismului
2. Demagogia
3. Distructivismul literaţilor

XXXIV. Metodele distructivismului

1. Mijloacele distructivismului
2. Legislaţia muncii
3. Asigurările sociale obligatorii
4. Sindicatele muncitoreşti
5. Asigurările de şomaj
6. Socializarea
7. Impozitele
8. Inflaţia
9. Marxismul şi distructivismul

XXXV. Combaterea distructivismului

1. „Interesul” ca obstacol pentru distructivism
2. Violenţă şi autoritate
3. Bătălia ideilor

Încheiere: Semnificaţia istorică a socialismului modern

1. Socialismul în istorie
2. Criza civilizaţiei

Anexă: Contribuţie la critica încercărilor de a construi un sistem de calcul

Epilog: Haosul planificat


*.Titlul original: Socialism. An Economic and Sociological Analysis, LibertyClassics, Indianapolis, 1981.

Versiunea în limba română o datorăm efortului admirabil al regretatului Sergiu Marcus, început încă din primii ani ai regimului comunist, de a traduce întreg tratatul despre Socialism al lui Ludwig von Mises. Traducerea a fost revizuită şi adăugită de către Diana Costea şi Ionela Mânzu.

© Translated and published online with the permission of Mrs. Bettina Bien Greaves on behalf of the Estate of Mrs. Ludwig (Margit) von Mises.

© 2002 Institutul Ludwig von Mises - România pentru versiunea în limba română.
Mulţumim doamnei Steriana Marcus pentru bunăvoinţa cu care a facut posibilă această versiune on-line.


© Institutul Ludwig von Mises - România